27 Oktober 2022, 18:04

Untuk mendapatkan maklumat terkini, ikuti kami melalui Telegram

Langgan Sekarang

Abang Patdeli Abang Muhi menerusi tulisan ini melihat bagaimana penulis, terutamanya penyair mendekati alam menerusi bait-bait sajak mereka.

Kita juga mengenal manusia melalui apa-apa yang bukan manusia, melalui alam, melalui benda yang tidak bernafas, melalui bibit-bibit alam yang sengaja diperkaya oleh Allah untuk kita mengenali manusia dan segala rahsianya. Maka, mengenali manusia melalui alam dan segala yang lain, yang bukan manusia itulah terasa lebih berkesan untuk mengenali dan memahami manusia itu sendiri.

(Shahnon Ahmad, 2008:15)

Alam yang terbentang luas merangkumi segala-galanya yang ada di langit dan bumi, dan diertikan juga sebagai dunia yang terdiri daripada manusia dan kehidupannya. Manusia, termasuklah para penulis yang dijadikan-Nya sebagai khalifah di muka bumi ini bertanggungjawab untuk memelihara, memulihara dan menghargai alam semesta ini serta segala makhluk yang mendiaminya.

Alam penulis ialah alam yang berwarna-warni yang kaya dengan nilai moral, agama, budaya, dan sosial —merentangi alam realis, idealis, romantis, magis, sosialis, akal budi dan sebagainya. Karya sastera seperti yang diketahui umum ialah hasil seni yang sarat dengan unsur manusia dan kemanusiaan, keindahan, pemikiran serta gagasan.

Tulisan ini akan membicarakan perihal alam semesta ciptaan Allah SWT yang terbentang luas yang dijadikan sumber ilham utama para penulis untuk mencipta dan menghasilkan karya sastera yang bermanfaat kepada umat manusia. Selain itu, tulisan ini juga melihat bagaimana para penyair memanfaatkan dan menjadikan alam sebagai sumber inspirasi bagi menghasilkan puisi yang menyurat dan menyirat nuansa alam.

Para penulis (penyair, cerpenis, novelis, dramatis serta penulis bukan kreatif) sememangnya tidak lari daripada menjadikan alam sebagai guru dan tema serta latar karya. Tentu sahaja, penulis Melayu-Muslim melihat alam sebagai ciptaan Allah SWT yang sarat dengan hikmah.

Melestarikan Alam

Daripada perspektif Islam, alam semesta bukan hanya dilihat dan ditafsirkan bersandarkan akal semata-mata, tetapi juga harus dipandang sebagai daya penggerak perasaan dan hati nurani manusia terhadap keagungan Tuhan yang Esa, sekali gus menuntut manusia untuk tunduk dan tawaduk akan keesaan serta ketentuan-Nya sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakan langit dan bumi.

Manusia sebagai sebahagian daripada alam semesta ini harus memahami bahawa tujuan Allah SWT menciptakan alam ini bukannya untuk dirosakkan, dicemarkan dan dimusnahkan, sebaliknya adalah untuk dimanfaatkan seoptimum mungkin dalam kehidupan manusia demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Melestarikan dan mempertahankan kelestarian alam sememangnya menjadi tanggungjawab moral serta sosial setiap insan tanpa mengira bangsa, agama, budaya mahupun status sosialnya.

Menurut Dr. Mohd Ramzi Mohd Hussain (Berita Harian Online, 23 Julai 2021), amalan melestarikan alam sekitar membantu dalam memastikan keperluan penduduk masa kini dapat dipenuhi tanpa menjejaskan kehidupan generasi akan datang. Menurutnya lagi, kelestarian alam sekitar ialah kadar penuaian sumber yang boleh diperbaharui, pengurangan kadar pencemaran dan penambahan sumber daya yang dapat diperbaharui serta juga dapat dilanjutkan selama-lamanya.

Sikap dan buah fikir tentang peri pentingnya melestarikan alam yang sihat, selamat dan aman damai dinyatakan dengan jelas oleh Baha Zain dalam bukunya, Edisi Khas Sasterawan Negara: Esei dan Puisi Baha Zain (2015:19):

…Pokok-pokok tropika yang tinggi rendang, air terjun, dan anak sungai yang sejuk lagi jernih, dan batu-batu besar yang menonjol di permukaan air, dan bukit-bukau yang hijau, menjadi satu landskap yang sangat mempesonakan… Bagaimanakah dapat saya kekalkan pemandangan segar dan hijau ini dalam puisi-puisi saya supaya anak-anak sekolah yang asyik mengulangi Kentucky Fried Chicken dan McDonald itu dapat memahami dunia generasi orang tuanya yang sangat akrab dengan alam?.

Oleh itu, menjamin kelestarian alam merupakan persoalan yang menjadi keprihatinan semua pihak yang berkepentingan kerana kelestarian alam menyangkut perihal manusia dan kemanusiaan serta kehidupan di muka bumi ini. Penulis sewajarnya ikut berkewajipan menjaga kelestarian alam dengan tidak melakukan perkara yang boleh menyebabkan terjadinya kemudaratan terhadap kebersihan, kehijauan, keindahan dan keseimbangan alam.

Apa-apa pun yang berkaitan dengan penciptaan karya sastera, dalam bentuk karya kreatif khususnya, barang diingat, penulis sememangnya secara sedar menulis sajak, cerpen, novel, drama dan seumpamanya dengan memilih tema atau persoalan tentang alam—ini termasuklah menjadikan alam sekitar, flora dan fauna serta alam kehidupan manusia sebagai latar cerita dan sumber utama untuk menghasilkan karya.

Bahasa dan Suara Penyair

Bahasa penyair ialah bahasa persuratan—gaya bahasa kreatif, yakni penggunaan bahasa yang indah, bersifat imaginatif dan figuratif yang mencakupi unsur metafora, personifikasi, hiperbola, asonansi dan sebagainya.

Bahasa puisi khususnya ialah penggunaan, pengolahan, dan penyusunan bahasa yang  membuatkan pembaca menghimbau kenangan dan nostalgianya serta membangkitkan aneka ragam emosi.

Suara penyair pula ialah suara kemanusiaan—suara nurani bagi mempertahankan kebenaran, menegakkan keadilan dan memaknakan kemuliaan. Tanpa terlalu berlebih-lebihan, lewat bahasa kreatif dan puisi, penyair masing-masingnya menyuarakan peri pentingnya dunia dilestarikan dengan lebih sihat dan selamat untuk generasi yang akan datang.

Penyair dan Alam

Goenawan Mohamad (1993:68) pernah memperkatakan perihal hubungan antara penyair dengan alam:

Warna landskap, gunung, kehijauan, pantai dan lain-lainnya lahir dalam puisi kerana pertemuan langsung antara alam dan sang penyair. Manusia ada dan menjumpai dirinya dalam alam dengan segala ketakjubannya, bagaimana hendak mati diam dalam kesepiannya yang tak terbatas, sementara dihadapinya “bau-bauan, warna-warna dan suara saling bersahutan”. Warna landskap dalam puisi ialah penjelmaan tenaga – menghubungkan yang ada dalam diri sang penyair dengan alam sekitarnya. Hubungan itu langsung begitu saja. Ia ialah simpati yang jernih dalam ada bersama dengan alam, lingkungan hidup yang luas.

Penulis ialah makhluk sosial, dan tidak ada yang sakral tentang mereka. Hanya barangkali penulis lebih sensitif akan alam, serta kehidupan di sekitarnya ataupun di tempat lain yang menggugah serta menyentuh perasaannya. Penulis bukannya jurubicara orang kebanyakan atau pengelola kebajikan. Sesungguhnya suara penulis sangat lemah, meskipun suaranya itu cukup autentik, dan luahan nuraninya jujur.

Selalunya, suara penyair ialah penjelmaan suara orang kebanyakan kerana yang dibicarakan oleh penyair ialah permasalahan yang dialami oleh manusia sejagat—masalah pencemaran alam, peperangan, penindasan, kemiskinan, ketidakadilan, pemanasan global dan sebagainya. Segala permasalahan tersebut meresahkan penulis atau penyair di serata dunia, sekali gus menjadi bahan utama untuk ditulis dan disuarakan melalui karya serta pandangan alam masing-masing.

Apalah sesebuah puisi jika tidak membicarakan dan menyuarakan keresahan tentang permasalahan yang dialami oleh manusia, sekali gus yang memudaratkan hidup dan kehidupan makhluk di alam ini.

Dalam makalah ini, penulis cuba untuk meninjau pandangan alam atau weltanshauung penyair perihal alam yang lestari, yakni berkaitan dengan ekspresi, artikulasi, imaginasi, emosi, dan pemikiran mereka tentang kelestarian alam daripada aspek kebersihan, keindahan dan keamanan yang digarap serta diungkapkan lewat bait-bait puisi.

Puisi ialah dialog antara sang penyair dengan alam lewat kata-kata sarat makna yang disusun indah bagi mengungkapkan fikiran atau perasaan sang penyair yang jujur. Makalah ini akan membicarakan pandangan dan hati nurani penyair tentang peri pentingnya kelestarian alam masa kini dijaga, dipelihara dan dipulihara demi generasi yang akan datang.

Secara lebih khusus, penulis akan memperkatakan puisi-puisi karangan sasterawan ternama Malaysia dengan melihat tiga aspek utama kelestarian alam iaitu kebersihan, keindahan dan keamanan yang diungkapkan lewat imej, lambang serta metafora dan nuansa lain dengan bahasa yang segar dan berseni.

Penulis secara selayang pandang akan menjengah perihal kelestarian alam dalam bahasa sastera enam orang Sasterawan Negara yang juga merupakan penyair tersohor tanah air, iaitu Baha Zain, Muhammad Haji Salleh, Zurinah Hassan, Siti Zainon Ismail dan Rahman Shaari.

Baha Zain 

Alam sekitar yang bersih dan tidak tercemar sudah pastinya akan mewujudkan suasana yang selesa dan nyaman seperti yang diungkapkan oleh Baha Zain dalam puisi-puisinya yang sarat dengan nuansa alam.

Menurut Zurinah Hassan (2015:xiv), Baha Zain ialah penyair yang akrab dengan alam dan melihat alam daripada sudut pandang Islam:

Sebagai penyair Islam, beliau juga melihat setiap objek alam sebagai tanda kebesaran dan kasih sayang Allah dan menerima bakat kepenyairannya sebagai satu tanggungjawab dan amanah.

Satu daripada sekian banyak tanggungjawab dan amanah itu, termasuklah mengarang dan menciptakan puisi yang mendorong manusia untuk menjaga kebersihan alam dalam segala aspek, sekali gus menghayati segala keindahan dan mensyukuri kedamaian alam yang tidak tercemar.

Dalam puisi “Bahasa Alam”, Baha Zain mengungkapkan perihal tanggungjawab penyair dalam membantu menyelamatkan atau memelihara kehidupan manusia serta kelestarian dan kehijauan alam daripada dimusnahkan oleh manusia:

             Kehijauan adalah bahasa alam
             yang diminta diabadikan,
             Tuhan Maha Pencipta dan manusia
             kecil di dalamnya,
             Dialah Penyair yang melukiskan
             mendung dan warna,
             Kita manusia resah terpegun
             dalam cahaya-Nya.

Petikan puisi di atas jelas memperlihatkan Baha Zain ialah penyair yang optimis, dan mengajak kita seperti dalam tulisannya, “bahasa alam meminta kita sebagai manusia untuk memelihara kelestariannya—kebersihannya, keindahannya dan keamanannya.”

Muhammad Haji Salleh

Kumpulan puisi Muhammad Haji Salleh iaitu Kuntum Biru Kembang Lestari (2013) sememangnya sarat dengan nuansa kepentingan menjaga, memelihara dan memulihara kelestarian alam agar kebersihan dan kesegarannya terjaga, keindahannya terpelihara, dan keamanan terjamin untuk dinikmati dan seterusnya dilestarikan untuk kehidupan generasi akan datang.

Alam dalam puisi-puisi beliau menjadi guru kepadanya dan diibaratkan seperti bakau—pohon yang mempunyai akar jangkang yang sangat berguna sebagai penghalang hakisan, seperti yang tersirat dalam puisi pendeknya bertajuk “Bakau”:

                        sewaktu melewati bakau
                        aku belajar kembali
                        berdiri tinggi,  
                        tanpa menikam bumi.

Zurinah Hassan 

Zurinah Hassan (2016) dengan sendirinya mengaku bahawa:

Dengan izin-Nya tertunailah niat dan hajat untuk menghasilkan sebuah kumpulan puisi dengan tema yang terarah, yang merupakan sebuah rakaman perjalanan kita sebagai bangsa Melayu yang telah melalui pelbagai peristiwa.

Lantaran dibesarkan, dan tentunya berguru dengan tradisi penglipur lara, Zurinah selalu terhibur oleh cerita jenaka, kerap kali terpesona dengan ukiran bunga-bunga bahasa dalam pantun, seloka dan peribahasa yang telah mengisi ingatan, mengusik perasaan serta mencorakkan pemikirannya yang berguru dengan alam (Salasilah, 2016).

Zurinah amat akrab dengan alam, dan dalam puisinya “Syair Alam”, beliau mendendangkan metafora alam yang syahdu—suara hujan yang lembut, desiran angin yang lunak, pantai makna, sungai iktibar, himbauan gunung harapan, pohon peribadi, dan sebagainya.

Dalam rangkap ketiga puisi tersebut, suara fauna dan flora bagi penyair yang prihatin terhadap kelestarian dan keindahan alam seperti Zurinah, tidak pernah dipedulikan oleh manusia serta pihak berwenang tentunya, dan suara kesal alam itulah yang diekspresikannya :

            Alam merangkai metafora
            Dengan lunak suara
            Dengan harmoni nada
            Membaca puisi kehidupan
            Dengan bahasa kehijauan
            Yang tidak dipedulikan.

Siti Zainon Ismail

A. Samad Said (2014), sejauh yang berkaitan dengan alam, melihat Siti Zainon Ismail:

Sebagai penyair dan sebagai pelukis segala kepiluan baru dan kebahagiaan lama itu, tanpa disedari, telah dirakam sejujurnya (dalam puisi dan lakaran – lukisannya), walaupun mulanya niatnya sekadar ingin merakam. Tapi semakin lama, terbukti bahawa puisi dan lukisan ini mula menghantar pesan dan tamsil yang lain, mendorongnya untuk lebih berfikir melampaui realiti yang sempat dicatatnya. Terhidu bahawa tidak lagi puisi dan lukisannya itu ketawa atau ria seawal dirakamnya, kini kebanyakan puisi dan lukisannya itu merintih. Pada suatu malam renyai yang resah, mendengar titis hujan melonjak di atas atap (kini genting) rumahnya, dia mula terasa seperti alam yang sedang berkata-kata, khusus menangisi desa yang asalnya dihuni hati yang damai.

Kebahagiaan lama bagi Siti Zainon ialah alam yang indah serta pepohon yang menghijau serta tanah yang subur. Kepiluan baharu baginya pula ialah alam yang kian sirna seri wajahnya atau keindahannya, dan semakin lenyap kesuburan, kehijauan serta kedamaiannya.

Kepiluan baharu itulah yang menggusarkan dan menyedihkan penyair. Meski kehidupan kampung yang aman damai, serta subur dan menghijau dengan segala macam jenis tumbuhan yang sering mengusik jiwa romantis penyair tidak mungkin kembali lagi, namun penyair tetap optimis untuk menikmati kembali alam kehidupan yang indah tersebut. Penyair mengungkapkan perasaannya tentang kesuburan alam dan cantiknya pemandangan alam yang dirindukannya (Rumah Nenek, 2014):

                      Di halaman subur pohon sukun
                      batangnya sepemeluk lelaki perkasa
                      buahnya lebat lebarnya daun
                      pokok ciku berdahan rimbun
                    berbuah lonjong bila genap besar
                    kami petik bersih kulit
                  nenek peram di pasu dengan karbaid
                  sembunyi di bawah katil
                seminggu ciku masak lembut ranum
                nenek bagi-bagi ke cucu.

Dalam rangkap terakhir sajak tersebut, Siti Zainon secara retorik menyoal tentang masalah kelestarian alam yang secara umumnya berlaku di mana-mana, dalam masyarakat moden kini :

                Mana kini kebun pusaka
                waris datuk dan nenek tercinta!

Rahman Shaari 

Di mata Rahman Shaari, kelestarian alam juga bermaksud impian penyair tentang persekitaran kehidupan yang aman damai, dan idealnya kehidupan bernegara yang sifar sengketa, khususnya yang membabitkan alam politik.

Politik bukanlah soal kuasa semata-mata kerana juga berhubungan dengan etika—etika berbahasa, etika berhujah, etika berkuasa, etika berjanji, dan sebagainya. Politik itu seni, dan seni itu indah—alam politik itu akan menjadi lebih indah jika mukabalah menjadi muzakarah, lawan menjadi kawan, perbezaan menjadi persamaan, persengketaan menjadi perdamaian, dan janji menjadi bakti.

Rahman Shaari lewat puisinya “Tentang Sengketa” (2022) memberikan peringatan mengenai sengketa yang sia-sia:

            Kaudengarlah suara sengketa itu
            dengar sambil mendoakan,
          semoga lagak jangan berterusan,
            suara sengketa tiada erti,
          ketara untuk diri,
          sedang rakyat mengharapkan
          tegap kebaktian.

Penyair dunia yang lain, Daisaku Ikeda misalnya, pun menyuarakan isi hatinya tentang peristiwa yang berlaku di alam ini—alam yang perlu dilestarikan, alam yang tercemar, alam yang tidak aman, alam yang kian lenyap keindahannya, kemerosotan budaya, kematian falsafah dan pelbagai peristiwa semasa yang berlaku di alam ini yang dialami, dirasai dan disedari olehnya.

Selanjutnya penyair ini (2014) menyebut bahawa Goethe pernah menyatakan bahawa semua puisinya ialah puisi peristiwa semasa, yang disarankan oleh kehidupan sebenar, dan di dalamnya mempunyai tapak yang kukuh.

Daisaku Ikeda melihat alam daripada kaca mata seorang penyair yang berguru dengan alam. Dalam rangkap terakhir puisinya “Bayu Musim Bunga” (2014:53), beliau mengungkapkan optimismenya:

                   Aku berdoa
                  bayu musim bunga yang membawa rezeki
                  bertiup di dalam hati semua.

Kecintaan penyair tersohor Jepun ini terhadap alam yang lestari memang jelas terpancar dalam puisi-puisinya. Dalam puisi “Sinaran Bulan” (2014:70), beliau mengartikulasikan tekad hatinya:

            Aku ingin mabuk dengan sinaran bulan,
            bukan semata-mata sikap sentimental yang lembut,
            tetapi sebagai seorang manusia hidup dalam penuh harmoni
            dengan alam,
            berazam tidak sekali-kali untuk terlepas pandang kewujudannya
            yang asal,
            sebagai orang biasa, tidak terburu-buru
            aku ingin untuk mencintai sinaran bulan.

Dalam buku Lagu Kalbuku (2014) terjemahan Nazel Hashim Mohamad dihimpunkan puisi-puisi Daisaku Ikeda yang pernah ditulisnya selama beberapa tahun. Puisi-puisinya itu merupakan kemeriahan orang muda dan perubahan serta kemajuan. Di samping itu, puisi-puisi yang terhimpun dalam buku itu juga adalah berupa seruan kepada semua manusia untuk bekerja dan berusaha demi dunia yang lebih baik, untuk keamanan dan kasih sayang.

Sebagai ikhtisar, penulis petik kata-kata Naquib Mahfouz dalam Pidato Nobelnya pada tahun 1988:

Fikiran manusia sekarang menanggung tugas untuk menghapuskan semua penyebab penghancuran dan pembinasaan. Ilmuwan hendaknya bertekun untuk membersihkan lingkungan dari polusi industri, intelektual bekerja untuk membersihkan ras manusia dari polusi moralnya. Inilah kedua-dua hak dan kewajipan kita untuk menuntut para pemimpin besar di negara-negara berperadaban tinggi dan para ahli ekonomi mereka untuk membuat lompatan nyata yang akan menempatkan mereka di pusat zaman.

Melestarikan alam merupakan tanggungjawab manusia yang berakal, termasuklah kewajipan penulis untuk menghasilkan karya sastera dan bukan sastera untuk menyeru manusia memelihara, memulihara, merekayasa, mengindahkan dan mendamaikan alam.

_________________________

Dr. Haji Abang Patdeli Abang Muhi merupakan mantan Pengarah Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastera, DBP. Selain itu, beliau juga seorang penulis (novel, kumpulan cerpen) selain sering membentangkan kertas kerja dan menulis esei kritikan sastera. Antara karyanya ialah kumpulan cerpen bertajuk Urip dan novel Hati Emas.

Artikel ini ialah © Hakcipta Terpelihara JendelaDBP. Sebarang salinan tanpa kebenaran akan dikenakan tindakan undang-undang.
Buletin JendelaDBP
Inginkan berita dan artikel utama setiap hari terus ke e-mel anda?

Kongsi

Yang Berkaitan

Coretan Puisi

Mata dan Mati

5 April 2024, 09:11
Coretan Puisi

Pintu

5 April 2024, 08:39
Coretan Puisi

Hujan

25 Mac 2024, 14:32
error: Artikel ini ialah Hakcipta Terpelihara JendelaDBP.